امشب با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد؛

امشب با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد؛
اماکن عمومی پیرانشهر ضد عفونی شد

مصاحبه خبری با "ترابی"فرماندار پیرانشهر در خصوص عملیات ضد عفونی و گندزدایی معابر عمومی و میادین اصلی شهر در راستای مبارزه با کرونا ویروس