پیرانشهر/در راستای مبارزه با کرونا ویروس

پیرانشهر/در راستای مبارزه با کرونا ویروس
تاکید فرماندار بر لزوم ضد عفونی خودروهای خروجی و ورودی به داخل پیرانشهر...

"ترابی"فرماندار پیرانشهر ضمن بازدید از محل نصب دستگاه ضدعفونی کننده خودرویی بر لزوم ضدعفونی تمامی خودروهای خروجی و ورودی به داخل و خارج از پیرانشهر به منظور پیشگیری از ویروس کرونا تاکید کرد.

وی افزود ضروری است تا خودروها به صورت مستمر ضدعفونی شوند.

فرماندار پیرانشهر خاطرنشان کرد: اجرای مستمر طرح ضدعفونی و گندزدایی معابر و اماکن عمومی،خودروهای حمل و نقل عمومی و معابر روستای همچنان در دستور کار بوده و نظارت لازم بر انجام امور تداوم دارد