بازدید فرماندار پیرانشهر از مدارس سطح شهرستان

بازدید فرماندار پیرانشهر از مدارس سطح شهرستان
بازدید فرماندار پیرانشهر از مدارس سطح شهرستان

فرماندار پیرانشهر در بازدید از مدارس شهرستان به ‌مناسبت هفته معلم با معلمان و دانش آموزان دیدار و گفتگو کرد

ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ضمن تبریک هفته معلم و گرامیداشت مقام معلم از مدارس شاهد،محمود قادری و دبیرستان حضرت زینب بازدید و با معلمان پیرامون این هفته و گفتگو کردند

در آخر مقام عالی شهرستان از مدیران و معلمان به دلیل زحماتشان تقدیر و تشکر نمود