در راستای مشکلات پیله وران پیرانشهر نسبت به امر صادرات در مرز تمرچین پیرانشهر

در راستای مشکلات پیله وران پیرانشهر نسبت به امر صادرات در مرز تمرچین پیرانشهر
_ برگزاری نشست بررسی مسائل، موارد و مشکلات صادرات مرز تمرچین با حضور  "تــرابــی" فرماندار شهرستان پیرانشهر ، " آقای زینـالی" مدیر کل گمرک تمرچین و جانشین هنگ مرزی پیرانشهر

 

 

🔹در راستای مشکلات تجار و پیله وران پیرانشهر نسبت به امر صادرات در مرز تمرچین پیرانشهر جلسه ای با حضور  فرماندار پیرانشهر، مدیر کل گمرک تمرچین و جانشین هنگ مرزی برگزار گردید.

_ در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به صادرات که توسط تجار و پیله وران مطرح شده بود مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تسهیل امر صادرات دستورات لازم برابر مقررات صادر گردید.