نشست ستاد مدیریت بحران در پیرانشهر

نشست ستاد مدیریت بحران در پیرانشهر
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

در این جلسه"ترابی"فرماندار پیرانشهر بر رعایت نظم و حضور بموقع مسئولین ذیربط در جلسات مدیریت بحران شهرستان با توجه به فصل بارش و وقوع هرگونه حوادث احتمالی و همچنین بر آمادگی کامل ادارات و امکانات،تجهیزات مورد نیاز و نیز پیش بینی مکان مناسب جهت اسکان موقت در مواقع اضطراری تاکید نمود