جلسه ستاد برف روبی در فرمانداری تشکیل شد

جلسه ستاد برف روبی در فرمانداری تشکیل شد
ارتفاع بارش برف پیرانشهر به بیش از ۹۲ سانتیمتر رسید به همین منظور جلسه فوق العاده ستاد برف روبی تشکیل گردید...

 

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد برف روبی با حضور فرماندار،مدیرکل راهداری استان آذربایجانغربی و مسئولین ذیربط در پی بارش سنگین برف...

فرماندار پیرانشهر :

آمادگی کامل ستاد برف روبی شهرستان پیرانشهر در جهت مقابله با مشکلات احتمالی بارش برف با توجه به انتخابات پیش رو