حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در فرمانداری

حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در فرمانداری
دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر

"ترابی"فرماندار پیرانشهر با محمد اقوامی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجانغربی پیرامون مسائل و مشکلات تعزیرات حکومتی شهرستان بحث و گفتگو کرد