پیشرفت فیزیکی اتوبان پیرانشهر-نقده

پیشرفت فیزیکی اتوبان پیرانشهر-نقده
بررسی مشکلات و مسائل شرکت پورنام مجری پروژه بزرگراه پیرانشهر-نقده مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

 امروز جلسه ای با حضور فرماندار پیرانشهر،داورزنی معاون مدیرکل توسعه راههای شمالغرب کشور،کارشناسان و مهندسین شرکت پورنام پیرامون بررسی مشکلات و رفع موانع پروژه احداث بزرگراه پیرانشهر-نقده در محل دفتر فرماندار برگزار گردید