پیشرفت فیزیکی عملیات آسفالت راه روستایی در پیرانشهر

پیشرفت فیزیکی  عملیات آسفالت راه روستایی در پیرانشهر
بازدید فرماندار پیرانشهر از روند عملیات آسفالت راه روستایی

"ترابی"فرماندار پیرانشهر از روند اجرای عملیات آسفالت راه روستایی در مسیر روستاهای قره خضر تا دایه شیخی به طول ۵ کیلومتر بازدید به عمل آورد