فرماندار پیرانشهر از همراهی مردم در روز 13 بدر جهت فطع زنجیره کرونا ویروس تقدیر و تشکر کرد