برگزاری برنامه ملاقات عمومی فرماندار و مدیران کل استانداری با مردم شهرستان