کلنگ زنی مدرسه 12 کلاسه سمیه با حضور فرماندار در پیرانشهر