دیدار فرماندار پیرانشهر با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به مناسبت جشن رمضان