برگزاری نمایشگاه بانک سفال جنوب استان با حضور فرماندار و مسئولین