حضور فرماندار پیرانشهر در راهپیمایی 22 بهمن ماه 98