پیگیری جدی فرماندار پیرانشهر بر پیشرفت پروژه ساخت مدرسه 12 کلاسه در شین آباد