دیدار معاون نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با فرماندار پیرانشهر