جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت سفر فرماندار به اتفاق هیات استانی به اقلیم کردستان عراق