ملاقات های عمومی مردم شریف شهرستان با فرماندار پیرانشهر