جلسه بررسی پروژه های راه و شهرسازی با حضور فرماندار،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،مدیر کل راه و شهرسازی و دیگر اعضا