برگزاری بازی های بومی محلی بمناسبت دهه مبارکه فجر با حضور فرماندار