بازدید فرماندار از کارگاه فراوری و بسته بندی ترشیجات در روستای زیوه