مراسم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی با حضور فرماندار و مسئولین در پیرانشهر