دیدار رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر