فرماندار پیرانشهر از شروع عملیات فاز دوم پروژه بیمارستان جدید پیرانشهر خبر داد